Emil,Hiers jou kos lekker vuil POLITIEK.


Sien julle by

www.die-werf.co.za

Na aanleiding van al die politieke woelinge wat tans hoogty vier in die wereld VSA, Suid Afrika, Zimbabwe ens.Wil ek graag my opinie lug aangaande een van die onderwerpe waarvoor ek baie lief was vroeer jare, maar `n afsku in gekry het,POLITIEK.Ek het daarmee grootgeword.Ek was al op die volgende partye se vergaderings.Konserwatiewe Party met dr.Andries Treurnicht, Herstigte Nasionale Party met Jaap Marais, Progresiewe Federale Party met Vanzyl Slabbert, Nasionale Party met Roelf Meyer, en natuurlik by die groot orator van die AWB, Eugene Terreblanche se vergaderings.Ja ok ek was regs en eks nounog regs.Maar ek het nie aanpassings probleme soos sommige verregses nie.

Wat is politiek?

Wat my aanbetref is dit om jouself besig te hou met teoriee, regeringsvorme,ideologie en publieke sake van `n land wat op staatkunde betrekking het en waar mense geindoktrineer en gekondisioneer word om sekere mense se kop se kak te aanvaar en uit te leef.Politikuste of politici is die term wat ons domwetters gebruik om die ouens te onderskei van dose.Hulle maak van allerhande propoganda metodes gebruik om ons ledige breine mee te treiter.Baie van die moegoes maak gebruik van psigoanalise om die onderbewussyn van die gewone man en selfs briljante geleerde mense mee in te dring om die onbewuste drange van die menslike gees en verstand te teiken.En jare gelede het ek daarvoor geval.

Daar is hordes regerings soorte,soos:Aristokrasie,Outokrasie,Kommunisme,Demokrasie,Diktatorskappe,Monargie,Kapitalisme, Sosialisme,Militere Diktatorskappe,Totaliterestate,Despotisme fok en so kan ek aangaan en aangaan tot Piet kom.En almal wil jou oortuig dat net hulle reg is.Amper soos met al die kerklike denominasies elkeen se die Meester is hier en hy roep jou.

Kyk daar is mense wat besorg is oor hulle burgers of volksgenote en probeer iets , maar hulle is dun gesaai.Wanneer die wetters eers jou aandag en jou stem het, maak hulle soos hul wil en is al daardie beloftes wat hulle gemaak het so leeg soos Mugabe se peperkorrel kop.Later as hulle ons aan die bols beet het, vorm hulle broederbonde, illuminaties en “clans“ en ry die soustrein flippen leeg.Ons word dan die melkoeie.Ek kan my verstout om sover te gaan en se dat hulle geslepe kalante is. Die ouens is gewoonlik welsprekend,hoogdrawend en gebruik hoogklinkende taal. Dink maar aan Kortbroek van Skalkwyk en F.W. Pankop de Klerk.Daar is ook bliksems soos PW.

Ongelukkig moet ons deur een of ander organisasie bestuur/regeer word of ons ruk hande uit.Johannes Kerkorrel het gesing “sit dit af, sit dit af dis `n helse straf en dis `n moerse klug“

David Kramer som dit so mooi op in sy liedjie Katie.“Almal bid vir vrede, almal soek net vir geld, elke politician op sy eie mission, verbeel hom, hy is my held.Nou wil hy my handskud, nou wil hy die baba soen, nou gaan hy alles mooi regmaak, nou weet hy wat om te doen.`n Rondloper hond loop heelnag rond.Hulle bid vir nice times op die aarde, sonder `n gewete.Elke voel elke vark op soek na die ark.“

Ja so soek ons almal na die “ark“ maar die leiers het verleiers geword.Die Zumas, Mbekis,Tsvangira`s, Obamas McCannes,Zilles, en kie is almal utopiste (iemand wie se planne denkbeeldig en onuitvoerbaar is) soos hulle voorgangers deur die eeue heen.Daar is op hierdie aarde nie `n Utopia of `n land van melk en heuning nie.

Kyk Die Brein ken die Bybel, in 1 Sameul 8 vanaf vers een tot 7 hier het die omkeer gekom hier het politiek ontstaan, eers in Monargiese vorm.Die volk wou `n koning he oor hulle soos ander volke, maar Samuel was ongelukkig daaroor.Samuel het die Here genader en kyk wat se God in vers sewe:“Toe se die Here vir Samuel:Luister na die volk in alles wat hulle aan jou se, want nie jou het hulle verwerp nie, maar MY het hulle verwerp om nie Koning oor hulle te wees nie.“

Die enigste regerings vorm wat ooit sal werk is `n God geleide een, Die God van die Bybel wat manne en vroue sal inspireer om die regte dinge te doen deur SY SEUN JESUS CHRISTUS.

Tot dan moet ons maar die nuwe regeringvorm van Anniegetyourgun probeer, KLASSISME.

So terloops ek hou van Zille sy is `n yster.

ONTHOU EK SAL EERS NA 17H00 KAN COMMENTS LEWER.SO LAAT WAAI MET DIE KOMMENTAAR , EK SAL JULLE DAN EERS TERUG ANTWOORD.

Advertisements

One Response

Comments are closed.

%d bloggers like this: